Per a la inscripció de la jornada professional de matí i per a qualsevol comentari podeu contactar-nos en aquesta adreça:

Curt creixent
E-Mail: curtcreixent@gmail.com